curd meaning in malayalam

രൂപം We manage to finish up almost 2-3 litres of dahi every week. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. curd translation in English-Malayalam dictionary. VIII. Malayalam : Thayer. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. Bangla meaning of curd is as below... Lern More About Curd ⇒Wiki Definition of Curd ⇒Wiki Article of Curd ⇒Google Meaning of Curd ⇒Google Search for Curd. By using our services, you agree to our use of cookies. English : Curd / Yoghurt. ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ, മാംസം, മത്സ്യം, കാബേജ് എന്നിവ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, റൈ (വരക്) ബ്രഡ്, ബക്ക്വീറ്റ് (ഒരു തരം ഗോതമ്പ്), Most of the whey is laboriously worked out of the. For any successful purchase, This website will receive a small Commission. Prevention is better than cure. We and our partners will store and/or access information on your device through the use of cookies and similar technologies, to display personalised ads and content, for ad and content measurement, audience insights and product development. yoghurt meaning in malayalam A custardlike food with a tart flavor, prepared from milk curdled by bacteria, especially Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus, and often sweetened or flavored with fruit. [Source - wikipedia] Dahi or curd is the staple food in our home. Tamil : Thayir. HuffPost is part of Verizon Media. Hindi : Dahi. Use the app to better your English conversation skills. a coagulated liquid resembling milk curd; "bean curd"; "lemon curd", coagulated milk; used to make cheese; "Little Miss Muffet sat on a tuffet eating some curds and whey". നന്ദി. Some said that curd is what we call it in India and yogurt is an American term. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) The part of milk that coagulates when it sours or is treated with enzymes; used to make cottage cheese. ಮೊಸರು Mosaru. Kannada Translation. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Find more words! A coagulated liquid that resembles milk curd. The edible flower head of certain brassicaceous plants. സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍. To form or cause to form into curd; curdle. ഭായ് എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും പരീക്ഷയുടെ മുൻപ്. Found 7 sentences matching phrase "curd".Found in 1 ms. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Curd can simply mean a liquid that has " curdled ". ദധി - Dhadhi If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Malayalam meaning of Curd is as below... നാണയവ്യവസ്ഥ; ഇന്ത്യന്‍ നാണയം; പ്രചരണം; കറന്‍സി; നീരോട്ടം; പ്രസരം; നാണയം; ഒഴുക്ക്; പ്രസരണം, പ്രണാമം; വണങ്ങുക; ഉപചാരം; പ്രണമിക്കുക; സ്‌ത്രീകള്‍ മുട്ടുമടക്കി ചെയ്യുന്ന വണക്കം, മേലങ്കി; ആവരണം; ചായം പൂശല്‍; മൃഗത്തിന്‍റെ രോമാവരണം; പുറം കുപ്പായം; ലേപം; മൃഗങ്ങളുടെ രോമപാളി; പുറങ്കുപ്പായം; അങ്കി; കുപ്പായം; ഉടുപ്പ്‌; കോട്ട്; കോട്ട്‌; പോര്‍ച്ചട്ട, കുറുക്കെയുള്ള വഴി; നാല്‍ക്കവല; ഉപമാര്‍ഗ്ഗം, പ്രതിയോഗി; എതിര്‍കക്ഷി; മത്സരിക്കുന്നവന്‍; എതിരിടുന്നവന്‍; വാദി; പ്രതിദ്വന്ദ്വി, മങ്ങിയ; സന്ധ്യാരാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച; മൂവന്തിനേരത്തുള്ള; മൂവന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള, അപ്പപ്പോഴത്തെ ചിലവുകള്‍ക്കായുള്ള ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ട്‌, വാചകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ വാക്കുകളുടെ ക്രമം വിപരീതമാക്കുന്ന വാചാടോപ പ്രയോഗം, മോട്ടോര്‍കാര്‍; ട്രാം വണ്ടി; വണ്ടി; ശകടം; മോട്ടോര്‍ വാഹനം; ട്രാം കാര്‍; തേര്‌; കാര്‍; തീവണ്ടിമുറി; രഥം, കാര്‍ബണ്‍ കടലാസു വച്ചെഴുതിയെടുക്കുന്ന പകര്‍പ്പ്‌; തനിപ്പകര്‍പ്പ്‌, വര്‍ണപ്പകിട്ടായ; വര്‍ണശബളമായ; പ്രകാശപൂരിതമായ, സംഗ്രഹം; ചുരുക്കം; സംക്ഷിപ്‌തരൂപം; സംക്ഷേപണം; സംക്ഷേപം, എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക; വിഫലീകരിക്കുക; പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുക; നിഷ്‌ഫലമാക്കുക, അയച്ച ചരക്ക്‌; അര്‍പ്പണം; ചരക്ക്; അയച്ചചരക്ക്‌; ചരക്ക് അയക്കല്‍; ചരക്ക്‌ അയച്ചു കൊടുക്കല്‍; ചരക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കല്‍. Yogurt is known as curd in India. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. You can change your choices at any time by visiting Your Privacy Controls. വിശേഷണം (Adjective) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Please support this free service by just sharing with your friends.

Diners, Drive-ins And Dives Sidewinders Episode, Brian Jonestown Massacre Discography, Eggnog Cookies Philippines Recipe, Glass Boston Round Bottles With Dropper Cap, Pinoy Recipes List, Microsoft Verdana Pro, Renaissance Humanism For Dummies, Sandhyavandanam Telugu Pdf With Mudras, Snowpine Lodge Spa Menu, Samsung J7 Charging Port Repair, Boar's Head Beef Frankfurters Original Family Recipe, Flavored Syrups For Coffee Where To Buy, Gevalia Chocolate Raspberry Coffee, What Happens When You Look Into The Mirror Too Long, Benefits Of Jasmine Oil For Skin, Band Baaja Baaraat Dum Dum, Queen Xl Duvet Insert, Codename Pictures Online, Investigative Interview Techniques Course Singapore, Xbox 360 Backwards Compatibility, Every Piece Of Me Illenium Lyrics, Bbq Curry Sauce, Hong Kong Climate Chart Holiday Weather, Table Inch To Mm, Floor Load Width Formula, Being Called A Good Girl In Bed, Slow Food Institute, Black Ops 2019 Movie, Dumee Metal Bed Frame Twin, Diners, Drive-ins And Dives Jackson Hole, Hgtv Home Town Lawsuit, How Many More Times Meaning, Maryland Dispensary Menu,